top of page
Lycklig familj i parken

VÄLKOMMEN!

Vi hoppas att ni ska trivas i er nya bostad. Vi hoppas att ni både känner gemenskap och visar hänsyn till era nya grannar. Att bo i samma hus som andra människor blir mycket trivsammare om alla följer de regler som finns.

Vi har underlättat för er som hyresgäster och samlat tips och råd om att bo i hyresrätt. Kontakta oss gärna om du har några frågor om ditt boende. 

BRA ATT VETA

Klicka på symbolen för att ladda hem dokumentet.

Att bo i hyresrätt svenska

Att bo i hyresrätt engelska

Sortera dina sopor rätt

In- och utflyttning

 

El

Nodaf registrerar utflyttande och inflyttande hyresgäster hos ellevio.

Folkbokföring

Flyttanmälan görs till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta). Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.  Hos Svensk Adressändring (www.adressandring.se) kan du även beställa eftersändning av post. 

Nycklar

Du ansvarar för de nycklar du kvitterat. Vid utflyttning från lägenhet kontrolleras antalet nycklar, och om de saknas nycklar måste du betala för dessa.  Hör alltid av dig direkt till oss om du förlorat nycklar, även om du inte håller på att flytta ut.

Visning

När du säger upp ett hyresavtal ska lägenheten visas för nästa hyresgäst. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter så att ni kan komma överens om tid för visning. 

 

Brandinformation

Det är viktigt att det finns brandskydd i varje bostad. En fungerande brandvarnare, brandfilt och helst även en pulversläckare kan rädda liv.

I flerbostadshus utgör varje lägenhet en egen brandcell. Med det menas att om det börjar brinna hos grannen så ska branden normalt inte kunna sprida sig till din lägenhet inom 60 minuter. Det ger räddningstjänsten tid att göra en insats. Därför är det viktigt att du tar för vana att alltid stänga dörren efter dig, även om du kanske bara går ut med soporna.

Brandvarnare

Testa din brandvarnare en gång i månaden, genom att trycka på testknappen. Enligt undersökningar slarvas det ofta med batteribytet. Vi tillhandahåller en brandvarnare i din lägenhet. Du som hyresgäst står för batterier.

Pulversläckare

Pulversläckare är något du får skaffa själv. Om det finns en 6 kilos pulversläckare ökar chansen att du kan släcka en brand tidigt. Ju snabbare en brand släcks desto mindre skador blir det. Brandsläckare bör placeras synligt och lättillgängligt, gärna i hallen nära ytterdörren.

Brandfilt

En brandfilt används för att kväva lågor som uppstår och bör placeras i närhet av köket, eftersom det är det vanligaste stället där bränder uppstår.

Utrymning

Om det brinner i din lägenhet ska du utrymma. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att förhindra att branden sprider sig, men också för att förhindra att exempelvis trapphuset och korridorer fylls med rök. För att räddningstjänsten ska kunna komma fram så snabbt och effektivt som möjligt ska du aldrig förvara saker i trapphuset eller i korridoren. Det kan göra skillnad på liv och död.

 

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först begära tillstånd till detta hos Årehus. Tillstånd för andrahandsuthyrningen ges om du har godtagbara skäl för att hyra ut, t ex studier eller arbete på annan ort.

Skärpta regler för att hyra ut lägenheter i andra hand

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

1. Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

2. Andrahandshyrans storlek

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader.

Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

3. Inneboende

Att ha någon inneboende hos sig, kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboendesituation.

Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

4. Olagligt i vissa fall

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.

Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Om du inte begär tillstånd kan du mista din lägenhet. Ansök i tid!

 

 

Hyran

Hyran betalas i förskott. Det innebär att senast den sista i vardagen i månaden ska hyran för nästa månad vara betald. 

De hyresgäster som konsekvent betalar hyran för sent riskerar att mista rätten till lägenheten.

Hyresavierna skickas via papperspost. 

Vill du betala hyra via E-faktura? Anmäl dig i din internetbank eller kontakta kontoret så ordna vi detta. 

Vill du betala hyra via Autogiro? Hör av dig så ordnar vi detta. 

Får du problem med att betala hyran – kontakta genast Nodaf, så att vi tillsammans kan reda ut din situation.

 

I lägenheten

 

Rökning

Rökning är inte tillåtet i våra lägenheter eller trapphus. Om du har rökt i lägenheten, bedömer vi om sanering av lägenheten krävs. Kostnaden står du som hyresgäst för.

Vi avråder bestämt från cigarrettrökning på balkongen och vid entréer - tänk på dina grannar.

Störa grannar

Efter kl. 23.00 fram till 07.00 ska du visa extra hänsyn till dina grannar. Informera dem gärna om du ska ha fest. Störande fester kan medföra en varning. Om störningar upprepas kan du bli uppsagd från din lägenhet.

Skaka inte mattor från fönster eller balkong. Skräp och damm kan komma in till dina grannar.

Lämna inte djur utan tillsyn i lägenheten någon längre tid. Tänk på djuren och grannarna!

Fuktskador och skadedjur

Var uppmärksam på fukt och mögel. Ring felanmälan om dusch- eller badrummet verkar onormalt fuktigt och luktar illa. Samma sak gäller om det ser ut som om tak eller väggar inte håller tätt eller blivit missfärgade. Det är inte tillåtet att göra hål, sätta upp krokar eller dyl. på vägg i bad- och duschrum.

Får du skadedjur, som t ex mjölbaggar, vägglöss mm, måste du kontakta Nodaf omgående så att vi kan sanera. Det är viktigt att skadedjuren inte sprider sig.

 

TV/Bredband

Vi har Sappa som leverantör på TV i Älvdalen. Möjlighet finns att komplettera basutbudet med flera tv-kanaler från Sappa. Kontakta Sappa på telefon 0774-444 744 för information om tv-kanaler

Vi har J.R Kabel-TV som leverantör på Tv i Särna och Idre.

Bredband måste du som hyresgäst teckna själv.

Parabolantenn får inte sättas upp utan Nodafs tillstånd.

 

Försäkring

Vi rekommenderar dig att ha hemförsäkring. Du är inte skyldig att ha det men det kan visa sig vara ett bra skydd. Du ansvarar ensam för Ditt eget bohag. Nodaf har en fastighetsförsäkring för sådant som rör fastigheten i stort men när det gäller skador inne i lägenheten och förrådet är det oftast du som hyresgäst som är ersättningsskyldig. Det är lätt hänt att glömma en spisplatta eller att få skador på grund av vattenläckage – vilket kan bli dyrt.

 

Tvättstugan

Tvättstugan är det viktigaste gemensamhetsutrymmet i hela fastigheten.

Besöksfrekvensen är hög och det betyder att var och en som nyttjar tvättstugan måste städa efter sig.

OBS! Mattor får ej tvättas i hushållstvättmaskinerna.

Följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Om någon maskin eller ett torkskåp går sönder - kontakta felanmälan.

Lämna tvättstugan i det skick du vill finna den i när du ska tvätta!

 

Soprum och grovsopor

Se till att sortera soporna enligt skyltar i soprummet. Extra hämtning och städning av soprum är kostnader som i förlängningen leder till högre hyra.

Grovsopor som tex möbler och hemelektronik samt farligt avfall får inte lämnas i soprummen. De ska köras till återvinningscentralen.

 

Allmänna utrymmen och utemiljö

I trapphus ska det vara enkelt att ta sig fram. Man får inte förvara barnvagnar, cyklar, skidor och liknande.  Vid eventuell olycka är det viktigt att utryckningspersonal inte hindras. Lokalvårdare ska också kunna göra rent och fint i trapphuset.

Se till att ytterdörren till trapphuset stängs. Öppna dörrar kan bidra till att värmesystemet fryser sönder vintertid. Kontrollera också att porten går i lås kvällar och nätter så att obehöriga inte kommer in i trapphuset.

Plocka upp efter dina husdjur när de rastas. Se till att ditt husdjur inte springer lös - den ska vara i koppel när den vistas i bostadsområdet.

Mata inte fåglarna på balkongen eller intill huset, det lockar till sig råttor och möss.

 

Grillning, studsmattor och uteleksaker

På grund av brandrisk får du enbart grilla på våra särskilt avsedda platser för grillning (där sådana finns).

Det betyder även att du inte får ställa egen grill på bord, bänkar eller liknande i området.

Du får inte grilla på din balkong eller uteplats med någon form av grill eftersom det både osar in till grannarna och är en brandrisk.

Ibland utfärdar brandförsvaret eldningsförbud. Då gäller oftast grillförbud även för allmänna grillplatser. Se till att själv hålla dig uppdaterad om vad som gäller innan du börjar grilla.

Studsmattor, större lekredskap, pooler mm är förbjudna inom våra områden, på grund av att Nodaf är ansvarig för den utrustning som står på området. Vi kan inte ta ansvar för eventuella skador till följd av olyckor.

 

För kallt eller varmt?

Vid snabba väderomslag, framförallt under höst och vinter, kan det ta tid för fastighetens värmesystem att ställa om och producera mer värme. Det kan därför upplevas som kallare i bostaden eller kontoret en tid.

Kontrollera detta innan du gör en felanmälan:

  • Se till att exempelvis soffan inte står direkt mot ett element. Ställ den hellre mot en vägg. Om det står stora möbler framför elementen kommer det att blockera värmen.
     

  • Om friskluftsventilerna i rummet är tilltäppta, fungerar inte ventilationen bra. Det påverkar boendemiljön och luftkvaliteten för både dig och dina grannar. Ett tecken på att friskluftsventilerna är igensatta är att det drar kallt vid golvet.
     

  • När du ska läsa av temperaturen i rummet ska du mäta minst en meter från yttervägg/tak. Kontrollera temperaturen vid minst två tillfällen på olika dagar innan du gör felanmälan.
     

Det är naturligt om elementen är kalla vid rumstemperatur över 20 grader. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader.

 

Parkeringar och garage

Kör endast på vägar som är avsedda för trafik inom bostadsområdet. Ytan framför entréerna får endast användas för i och urlastning och är ingen parkeringsplats. Begreppet i och urlastning tolkas så att aktivitet skall förekomma vid fordonet. Lämnas fordonet i fem minuter anses det vara parkering. Det räcker således inte att man lämnar någon dörr öppen. 

 

Parkering är endast tillåten på markerade platser och på förhyrda platser. Förhyrd plats får endast användas av den som hyr parkeringsplatsen. Kontakta Norra Dalarnas Fastighets AB för hyra av bilplats. 

 

Parkeringarna är endast avsedda för parkering upp till 24 timmar (om inte annat anges) och inte för regelbunden parkering. Gräsmattor skall inte nyttjas som parkeringsplats. Vid olovlig parkering kan en kontrollavgift tas ut. Respektera gästparkeringsplatserna och deras ändamål. Tomgångskörning är förbjuden inom hela bostadsområdet. 

bottom of page